3. Môn Kinh tế kinh doanh có nhiều kiến thức mới, sinh viên cảm thấy chưa được học các môn kiến thức nền đủ để dễ tiếp cận môn học này? ; Khi nào giảng viên FIATA đến lớp K57CLC5 dạy ?

67

Trả lời:

– Trong quá trình giảng dạy môn học này giảng viên đã hướng dẫn sinh viên đọc thêm các tài liệu tham khảo và giảng giải chi tiết nội dung có kiến thức tổng hợp tại lớp để SV nắm rõ. Đồng thời GV cũng đã liên hệ các tình huống thực tế để đảm bảo sinh viên có thể nắm bắt và vận dụng được kiến thức đáp ứng yêu cầu môn học. SV cần nỗ lực đọc tài liệu và trao đổi với giảng viên ngay khi có các vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ để được giải đáp và hướng dẫn kịp thời.

– Các báo cáo viên Hiệp hội FIATA (Logictics và quản lý chuỗi cung ứng) sẽ giảng dạy dự kiến học kỳ 2 năm học 2019-2020.