3. Nếu sinh viên đang học chương trình tiếng Việt muốn chuyển sang chương trình CLC hoặc ngược lại có được hay không?

103

Việc chuyển sinh viên hệ Chất lượng cao sang hệ tiếng Việt cùng ngành đào tạo chỉ được thực hiện nếu sinh viên trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển/tuyển sinh dành cho hệ đại trà. Sinh viên liên hệ chuyên viên Ban QLĐT phụ trách khóa lớp để được hướng dẫn nộp đơn và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Sinh viên muốn học CLC phải đăng ký xét tuyển từ đầu năm thứ nhất. Trường hợp đã học hệ tiếng Việt thì sinh viên không thể chuyển sang hệ CLC.