3. Ngày cuối tuần có cho người nhà vào thăm không và có được ra ngoài không ạ? Do gia đình em có việc trùng vào 1 ngày trong khoảng thời gian em học quân sự. Vậy em có thể xin phép vắng 1 hôm được không ạ?

87

Theo nội quy nhà ở nội trú sinh viên của Trường Quân sự có quy định:

– Khi người nhà đến thăm SV thì phải đăng ký với trực ban Trường Quân sự và gửi xe tại cổng gác (thời gian thăm: Thứ 7 bắt đầu từ 17h đến 19h; ngày chủ nhật bắt đầu từ 07h đến 18h).

Sinh viên sẽ học tập, ăn và ở tập trung tại Trường Quân sự và không được ra khỏi Trường Quân sự khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền thuộc Trường Quân sự. Nếu có việc cần thiết, chính đáng (hoặc ngày chủ nhật) cần ra ngoài, sinh viên phải xin phép theo quy định của Trường Quân sự và phải trở về đúng thời gian, cụ thể:

– Sinh viên làm đơn nộp cho Đại đội trưởng và cam kết tự chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn khi ra ngoài Trường Quân sự.

Thời hạn giải quyết đơn xin ra ngoài tối đa trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận đơn.