3. Nhà trường có địa điểm tự học cho sinh viên không?

123

Sinh viên có thể tự học tại các khu vực sau:

  • Thư viện
  • Khu tự quản của sinh viên Chất lượng cao
  • Khu tự quản chung của sinh viên tại tầng hầm VJCC
  • Vào các buổi tối, Cơ sở II bố trí các phòng học để sinh viên có nhu cầu có thể tự học từ 07h00 đến 21h00.