3. Những lợi thế sinh viên có thể nhận được khi học Tiếng Nhật là gì?

122

– Được học với giảng viên người Nhật

– Được tham gia đa dạng các hoạt động của Bộ môn: hoạt động kết nối doanh nghiệp, các buổi Seminar diễn giả là người Nhật, các buổi tọa đàm, các hoạt động trải nghiệm văn hóa Nhật Bản và cơ hội nhận các học bổng, tham gia chương trình trao đổi với các trường Đại học của Nhật Bản.