3. Sinh viên đã kết nạp Đảng, muốn chuyển sinh hoạt Đảng thì liên hệ bộ phận nào và thủ tục như thế nào?

137

Sinh viên liên hệ Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, Phòng A010 gặp đ/c Hồ Ngọc Tuyền – Viên chức Ban công tác Đảng – Đoàn thể, Chi bộ Sinh viên Cơ sở II, (SĐT: 0934 028 402; Email: hongoctuyen.cs2@ftu.edu.vn) để được hướng dẫn làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng.