3. Sinh viên không được mặc những trang phục nào?

130

Theo quy định về trang phục được ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-ĐHNT-CTCT&SV ngày 25/3/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, sinh viên tuyệt đối không được mặc quần, váy cạp trễ kết hợp với áo ngắn hở người hoặc áo cổ quá trễ, váy quá ngắn hoặc quần, áo quá mỏng, không có tay, áo may ô, áo dây, quần short, quần mài rách, bẩn…