3. Tổ chức nhiều buổi chia sẻ, giao lưu: workshop, các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi giữa các lớp và các thành viên trong lớp, hoạt động kết nối SV và cựu SV, SV trong trường và các trường khác,…

85

Ban TT&QHĐN tổ chức các buổi chia sẻ với Doanh nghiệp, Cựu sinh viên về các kỹ năng mềm, kinh nghiệm thực tế trong nghề nghiệp…; Phối hợp với BMNV tổ chức chương trình đi tham quan thực tế tại Doanh nghiệp. Ban TT&QHĐN sẽ thông báo đến sinh viên trước khi sự kiện diễn ra 1 tuần để sinh viên đăng ký tham dự