30. Sinh viên làm đơn vay vốn hỗ trợ, cần giấy xác nhận của trường, tuy nhiên sinh viên không thể trực tiếp đến trường để xin giấy xác nhận do tình hình hạn chế đi lại hiện nay. Sinh viên có nguyện vọng được hướng dẫn quy trình cũng như hỗ trợ của nhà trường trong việc xin giấy xác nhận.

87

– Sinh viên có nhu cầu xin đơn vay vốn, giấy xác nhận sinh viên, sinh viên gửi email cho Ban CTCT&SV qua email: ctctsv.cs2@ftu.edu.vn .

– Ban CTCT&SV sẽ gửi file scan (có mộc đỏ) qua email cho sinh viên vào thứ ba, thứ năm hàng tuần.

– Trong trường hợp sinh viên cần bản cứng, sinh viên cung cấp thông tin nơi nhận trong email, Ban CTCT&SV sẽ gửi thư cho sinh viên.