31. Công việc thực hiện thủ công: Điểm danh sinh viên. Đề xuất phần mềm, công cụ online thay thế: Sử dụng mã QR code hoặc quét thẻ SV để tiết kiệm thời gian

139

Trả lời:

Việc áp dụng mã QR để điểm danh hiện tại không đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ để triển khai thực hiện. Ví dụ: để quét được mã QR thì yêu cầu tất cả SV phải có điện thoại thông minh có camera; không ngăn chặn được tình trạng điểm danh hộ;… Khi có đầy đủ cơ sở pháp lý Cơ sở II sẽ triển khai.