31. Liên hệ với bên ngoài trường để có thêm chỗ để xe cho SV

156

Trả lời:

– Cơ sở II đã gửi đến người học Thông báo số 3419/TB-CSII ngày 03/12/2020 về kết quả tìm phương án mở rộng địa điểm trông giữ xe, cụ thể:

+ Cơ sở II đã làm việc với các đơn vị tư vấn và đơn vị quản lý đất để tìm kiếm phương án mở rộng bãi giữ xe ở các khu vực gần trường. Tuy nhiên, qua khảo sát và tìm kiếm hiện tại ở các khu vực gần trường không có quỹ đất trống để phục vụ làm khu vực để xe.

+ Cơ sở II đã mời các đơn vị chuyên môn tư vấn về phương án xây dựng tầng hầm và các tầng nổi khu vực sân trường làm bãi giữ xe. Tuy nhiên, công tác này hiện đang vướng về vấn đề quy hoạch xây dựng nên chưa thể hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai. Phương án làm nhà để xe bằng khung thép không thực hiện được vì bị giới hạn bởi diện tích để thiết kế đường dẫn xe lên/xuống không đảm bảo.

– Cơ sở II sẽ tiếp tục nỗ lực nghiên cứu và tìm kiếm phương án mở rộng bãi giữ xe phục vụ người học.