32. Công việc thực hiện thủ công: Ghi chép bài, take note, ghi chép trên slide, soạn bài, làm bài tập, thuyết trình. Đề xuất phần mềm, công cụ online thay thế: Máy ghi âm, slide online có phần mềm ghi chú cho sinh viên, google docs, google sheets, Note trên máy tính hoặc điện thoại, MS Office, MS Teams, Notion (ứng dụng như stickynote), Bảng tương tác slide điện tử để thuyết trình, slidesmania.com (website cung cấp các mẫu slide miễn phí), Canva (website thiết kế miễn phí), Template,…

222

Trả lời:

– Máy ghi âm: Người học/SV tự trang bị theo nhu cầu cá nhân và chỉ ghi âm khi có sự đồng ý của giảng viên/ báo cáo viên.

– Slide online có phần mềm ghi chú cho sinh viên, google docs, google sheets, Note trên máy tính hoặc điện thoại, MS Office, MS Teams, Notion (ứng dụng như stickynote), slidesmania.com (website cung cấp các mẫu slide miễn phí), Canva (website thiết kế miễn phí), Template,…: SV có thể tìm kiếm các hướng dẫn chi tiết cho các ứng dụng này thông qua công cụ tìm kiếm Google

– Cơ sở II đã trang bị máy chiếu và bảng kính để người học sử dụng. Trong tương lai, khi có đủ điều kiện, đặc biệt là khi làm rõ sự cần thiết phải trang bị, Cơ sở II sẽ xem xét việc trang bị bảng tương tác slide điện tử. Thẩm quyền quyết định về việc có trang bị hay không khi Cơ sở II đề xuất thuộc về Trụ sở chính tại Hà Nội.