32. Đề xuất được mở lớp buổi tối (cho cả các lớp tiếng Anh và tiếng Nhật) để có thể thuận tiện hơn cho việc đi thực tập. Sinh viên đề nghị không xếp lớp buổi tối.

74

Thời gian tổ chức lớp học phụ thuộc vào nguyện vọng của sinh viên, điều kiện cơ sở vật chất, bố trí giảng viên, nhân viên phục vụ,… Cơ sở II sẽ xem xét tất cả các điều kiện để bố trí thời gian học phù hợp và đúng quy định.