32. Một số SV gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã làm đơn xin gia hạn nộp học phí nhưng hiện chưa được duyệt. SV rất lo lắng không biết có kịp đăng kí tín chỉ cho HK2 không? Thời hạn duyệt đơn xin gia hạn học phí là bao lâu?

95

Căn cứ thông báo thu học phí HK1 năm học 2021-2022 thời gian hết hạn nộp học phí là ngày 30/11/2021.

Thời gian qua, nhiều viên chức Cơ sở II đang là F0, phần lớn viên chức khối văn phòng là F1, F2 đang cách ly y tế nên công tác hành chính bị gián đoạn. Hiện tại, Cơ sở II đã hoàn thành việc thẩm định, xét duyệt đơn và thông báo kết quả đến sinh viên.

Trong thời gian Cơ sở II xem xét đơn, sinh viên vẫn được đăng ký tín chỉ bình thường. Cơ sở II luôn quan tâm, xem xét gia hạn nộp học phí theo hướng tạo điều kiện cho sinh viên.