32. Một số SV quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi dành cho SV, các chương trình trao đổi, đi thực tế… và muốn được cung cấp thông tin chi tiết hơn để lựa chọn hoạt động tham gia. SV đề xuất nhà trường phân công viên chức hỗ trợ thêm cho hoạt động này, ví dụ như: phát triển một đội ngũ GV chuyên trách trong hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ SV tham gia các cuộc thi trong trường, ngoài trường và cả cuộc thi quốc tế.

61

* Đối với các hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi: – Các hoạt động ngoại khóa của Đoàn TN, Hội SV đều được thông báo triển khai qua email đến BCH Chi đoàn, Chi hội để triển khai cho lớp và truyền thông rộng rãi qua Fanpage của chương trình hoặc Fanpage của Đoàn TN, Hội SV. CLB truyền thông qua fanpage – Cơ sở II có gần 30 CLB-Đội-Nhóm trong đó có 23 CLB học thuật có đội ngũ cố vấn CLB là giảng viên các Bộ môn. Sinh viên chủ động tìm hiểu hoạt động của các CLB mà mình quan tâm để đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi do CLB mình quan tâm tổ chức. Khi tham gia các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, sinh viên có thể thông qua GVCN/ cố vấn các CLB học thuật đề nghị được hỗ trợ về mặt chuyên môn. Các GVCN/ cố vấn các CLB học thuật sẽ báo cáo BM và phân công giảng viên có chuyên môn phù hợp hỗ trợ sinh viên trong quá trình tham gia các cuộc thi. Cố vấn các CLB (là giảng viên của BM) cũng tham gia tích cực vào việc hướng dẫn CLB thông tin truyền thông cho các cuộc thi, lựa chọn đội thi. BM cũng phân công giảng viên hướng dẫn các cuộc thi trong nước và quốc tế. * Đối với các chương trình trao đổi, chương trình học bổng: Thông tin về các chương trình trao đổi, chương trình học bổng được gửi tới khối trưởng/lớp trưởng để thông tin đến sinh viên và đăng trên website, fanpage của Cơ sở II; Fanpage của Câu lạc bộ Hợp tác quốc tế – ICC theo thông báo của các trường đối tác, thông thường 2-3 kỳ/năm. Sinh viên cũng có thể liên hệ trực tiếp với cô Nguyễn Thị Thuỷ – CV Ban QLKH-HTQT qua email: nguyenthithuy.cs2@ftu.edu.vn để được cung cấp thông tin và tư vấn. * Đối với các buổi đi thực tế trong học kỳ dành cho sinh viên CLC: do lịch đi thực tế phụ thuộc vào việc tiếp nhận của doanh nghiệp, do vậy Ban ĐHCLC sẽ phối hợp với giảng viên giảng dạy các môn học trong học kỳ đó để thông báo tới SV.