32. Nhiều bạn gặp khó khăn trong việc học tập các môn liên quan đến tính toán nên sinh viên đề nghị nhà trường tổ chức những buổi ôn luyện tổng hợp kiến thức trước khi thi để sinh viên nắm rõ hơn về kiến thức các môn khó này.

28

Trong quá trình học tập tại lớp, nếu sinh viên chưa hiểu bài hoặc gặp khó khăn khi tiếp thu bài giảng thì sinh viên trao đổi với giảng viên giảng dạy để được tư vấn và hỗ trợ giải đáp. Cơ sở II bố trí lịch giảng dạy từng học phần theo đúng thời lượng do Nhà trường quy định. Trong trường hợp giảng viên có đề nghị bố trí phòng học để giảng thêm so với thời lượng quy định, tùy vào điều kiện cụ thể Cơ sở II sẽ thu xếp và phản hồi với giảng viên về khả năng sắp xếp.