33. Xin phép cập nhật lịch thi HKI năm học 2022-2023 sớm để sinh viên sắp xếp về quê và đặt vé sớm.

108

Dự kiến thời gian thi HKI năm học 2022-2023 của Khóa 61:

– Đợt 1: 03/12 – 06/12/2022

– Đợt 2: 06/12 – 14/12/2022

– Đợt 3: 11/01 – 14/01/2023

– Đợt 4: 06/02 – 18/02/2023