34. Đề xuất được đi thực tế tại doanh nghiệp do lớp đã không được tham gia trong thời gian dài (giai đoạn ảnh hưởng dịch bệnh)

67

Do diễn biến dịch Covid nên nhiều doanh nghiệp rất thận trọng trong việc tiếp nhận sinh viên đi tham quan doanh nghiệp sau giãn cách. Ban QL&ĐH CLC đang rất tích cực đàm phán với các DN để thu xếp cho các lớp CLC đi thực tế. Lớp K59CLC4 đang được sắp xếp đi thực tế tại Công ty Garena (tòa nhà Saigon Trade Center) vào tuần thứ hai của tháng 06/2022