34. Học phí môn Tiếng Nhật nhà trường mới đưa ra là cho học kì I hay cả năm và nếu học kỳ II sinh viên muốn nghỉ môn tiếng Nhật thì có được không ạ.

21

Mức học phí đối với học phần tiếng Nhật dành cho K62 được quy định tại Quyết định số 1999/QĐ-ĐHNT ngày 27/06/2023 về việc quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024 là áp dụng cho cả năm học. Sinh viên nộp học phí từng học kỳ tương ứng với số tín chỉ sinh viên đã đăng ký. Theo Điều 19 của quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐH Ngoại thương bàn hành kèm theo quyết định 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2021, đối với sinh viên năm thứ nhất, căn cứ trên tình hình thực tiễn, Trường bố trí thời khóa biểu theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá. Vì vậy, đối với sinh viên khóa 62 (năm nhất), Ban QLĐT đăng ký định hướng học phần tiếng Nhật ở Học kỳ II cho sinh viên đã học học phần tiếng Nhật ở Học kỳ I. Nếu sinh viên không có nguyện vọng học tiếng Nhật (Ngoại ngữ 2) thì sinh viên nộp đơn tại Ban CTCT&SV tại Phòng A202 trước ngày 10/12/2023 để được xem xét và giải quyết.