34. Kính gửi các thầy cô, theo em được biết, tiêu chuẩn xét thủ khoa tốt nghiệp tính theo GPA hệ 4, em cảm thấy như vậy chưa được công bằng trong TH có bạn điểm hệ 10 cao hơn thủ khoa nhưng lại không được thủ khoa vì điểm hệ 4 thấp hơn. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn xét học bổng các kỳ đều tính hệ 10 và phản ánh thứ hạng chính xác hơn, vậy lẽ ra tiêu chuẩn xét thủ khoa cũng phải tính theo hệ 10 để công bằng và phản ánh đúng năng lực. Do vậy, em kính mong Nhà Trường xem xét lại vấn đề trên. Em xin cảm ơn

497

Trả lời:

Cơ sở II sử dụng thang điểm hệ 10 để xét học bổng là thực hiện theo Quyết định 40/QĐ-ĐHNT ngày 16/01/2017 về việc quy định chính sách hỗ trợ sinh viên hệ chính quy của Trường ĐHNT.

Cơ sở II sử dụng thang điểm hệ 4 để xét thủ khoa là thực hiện theo các quy định:

– Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT về ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 15/08/2007, Điều 27: Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp và Điều 28: Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển chương trình đào tạo và chuyển loại hình đào tạo

– Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHNT ban hành kèm Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/05/2009, Điều 26: Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp và Điều 27: Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển chương trình đào tạo và chuyển loại hình đào tạo.

Kết quả sinh viên nào là thủ khoa phải căn cứ trên kết quả điểm tốt nghiệp được xét theo hệ 4. Nhà trường và Cơ sở II có trách nhiệm phải thực hiện đúng quy chế đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.”