34. Nước uống nhiều mùi Clo, khó uống

125

Trả lời:

– Nguồn nước tinh khiết tại Cơ sở II được đơn vị có chức năng cung cấp theo Hợp đồng đã ký kết với các thông số đảm bảo an toàn theo quy định. Nhà trường không thể thêm/bớt bất kỳ thành phần nào trong nguồn nước do đơn vị cung cấp thực hiện.

– Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cơ sở II đã tiến hành thực hiện kiểm nghiệm nguồn nước uống định kỳ 3 tháng/lần. Đến thời điểm hiện tại, kết quả kiểm tra các chỉ số hóa lý và vi sinh thực phẩm trong nước uống luôn nằm trong phạm vi đảm bảo an toàn cho người sử dụng và được niêm yết công khai tại các vị trí máy nước uống tinh khiết.

– Cơ sở II sẽ làm việc với đơn vị cung cấp xem xét, nghiên cứu phương án xử lý để có thể giảm thiểu mùi Clo nhưng các chỉ số vẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.