35. Máy lạnh phòng A206 không lạnh

124

Trả lời:

Cơ sở II đã kiểm tra, thực hiện vệ sinh máy lạnh để đảm bảo phục vụ nhu cầu người học và hiện tại máy lạnh hoạt động bình thường. Khi máy lạnh phát sinh các vấn đề như hư hỏng, máy lạnh không lạnh,.. người học báo ngay về Ban QTTB để kịp thời khắc phục, sửa chữa qua số điện thoại của viên chức trực thiết bị được niêm yết tại phòng học (hoặc liên hệ Lãnh đạo Ban qua số điện thoại Thầy Huân: 091.473.4567).