35. Nhà trường có thể remove các sinh viên ra khỏi các phòng thi online đã thi xong được không ạ? Để cho MS Teams sẽ không bị lag nhiều khi tụi em thi các môn khác. Vì việc ở trong quá nhiều teams khác nhau sẽ làm MS Teams bị lag, và em hơi lo lắng là lúc thi online bằng testportal môn khác sẽ gặp trục trặc

139

Trả lời:

– Tất cả tài nguyên trong MS Teams được lưu trữ trên đám mây (cloud) vì vậy không ảnh hướng tới đường truyền của sinh viên khi tham gia vào hoạt động của các Teams khác.

– Sinh viên thực hiện Hide (ẩn) các phòng thi đã thi và lớp học đã học xong để thuận tiện trong việc tìm thấy phòng thi và lớp học đang sử dụng.

– Sinh viên có thể xóa App MS Teams cũ và tải App mới để hạn chế tình trạng máy tính bị lag.