35. SV có thắc mắc về hoạt động đi thực tế: SV muốn hỏi về các chương trình đi thực tế doanh nghiệp cho ngành quản trị kinh doanh. Từ năm 1 tới giờ lớp đã có cơ hội trải nghiệm doanh nghiệp thực tế liên quan đến cảng, logistic và xuất nhập khẩu. Lớp muốn tìm hiểu về các khối văn phòng nữa. Hy vọng năm cuối trường có thể cho ngành quản trị kinh doanh được tiếp cận nhiều hơn với doanh nghiệp thực tế và đúng chuyên ngành để chuẩn bị cho kì thực tập

68

Trong thời gian dịch covid 19, Cơ sở II không thể tổ chức cho SV đến doanh nghiệp mà chỉ tham quan trực tuyến. Năm học 2022-2023 hoạt động đi thực tế trực tiếp tại doanh nghiệp tiếp tục được triển khai. Việc đi thực tế tại cảng, các công ty logistics, xuất nhập khẩu hoàn toàn phù hợp với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế. Ngoài ra, khi đi thực tế tại bất kỳ đơn vị nào, ngoài việc tìm hiểu về các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, sinh viên có thể tìm hiểu về quản trị nhân sự, quản trị khách hàng, quản trị rủi ro, marketing…. Nếu lớp có nhu cầu tìm hiểu một số nội dung thực tiễn nào cụ thể thì đề xuất Ban QL&ĐH CLC thông qua email của Ban QL&ĐH hoặc giáo viên chủ nhiệm để Ban QL&ĐH thống nhất với đơn vị tiếp nhận giới thiệu về nội dung theo đề xuất của lớp.