35. Trang web QLĐT cập nhật thông tin học phí không chính xác: Đợt vừa rồi khi thông báo đóng bổ sung học phí HK hè là 300.000 đồng thì trường có báo học phí HKI năm học 2022-2023 của lớp là 11.000.000 đồng. Nhưng tháng 11/2022 khi lên website của Ban QLĐT thì học phí thay đổi thành 11.770.000 đồng và Ban QLĐT phản hồi do học phí trước là do hệ thống tự gán còn 11.770.000 là học phí mới thông báo. Nhưng tại sao chỉ là học phí tạm gán mà lại đưa lên website công khai như vậy? Do nhiều bạn đã đóng học phí là 11.000.000 đồng rồi nên việc đi đóng 2 lần rất tốn thời gian cho cả các bạn và nhà trường trong công tác quản lý việc đóng học phí. Không những vậy, việc thay đổi học phí đột ngột như vậy cũng khiến sinh viên hoang mang và nghi ngờ về lí do thay đổi. SV có thắc mắc về vấn đề học phí: Học phí ban đầu SV xem lúc đầu HKI năm học 2022-2023 là 3.000.000 đồng/ 1 môn CLC nhưng hiện tại đã tăng thành 3.210.000 đồng. SV có xem lại email thì không nhận được thông báo tăng học phí.

70

Cơ sở II trả lời nội dung liên quan đến học phí như sau: – Khi sinh viên đăng ký tín chỉ HKI năm học 2022-2023 vào tháng 7- 8/2022, Cơ sở II chưa nhận được quyết định mức thu học phí năm học 2022-2023 của Nhà trường. Do đó, số tiền học phí trên hệ thống Edusoft được tạm tính theo mức thu học phí của năm học 2021-2022 để sinh viên có thông tin và chủ động thu xếp về tài chính. – Ngày 27/09/2022 Cơ sở II nhận được Quyết định số 1818/QĐ-ĐHNT của Trường ĐH Ngoại thương về việc quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 (mức thu học phí tăng so với năm học 2021-2022). Cơ sở II đã có thông báo số 3148/TB-CSII, số 3149/TB-CSII ngày 27/09/2022 về việc nộp học phí HKI năm học 2022-2023 theo quyết định của Nhà trường và cập nhật mức thu học phí mới vào hệ thống. Các văn bản này Ban QLĐT đã gửi email thông báo cho sinh viên các khóa, lớp và đã được đăng trên website của Cơ sở II vào tháng 10/2022. SV có thể xem các thông tin trên tại website của Cơ sở II: https://cs2.ftu.edu.vn/nguoi-hoc/van-ban-sinh-vien-2/van-ban-sinh-vien-chinh-quy/van-ban-ban-kh-tc/ – Để thuận tiện trong việc nộp học phí, Cơ sở II đã có hướng dẫn nộp học phí đính kèm thông báo thu học phí số 3148/TB-CSII và số 3149/TB-CSII ngày 27/09/2022. SV hoàn toàn chủ động lựa chọn phương thức nộp học phí phù hợp, thuận tiện và không mất nhiều thời gian.