36. Về vấn đề câu lạc bộ: SV được biết số lượng CLB ở trường cũng là một chỉ tiêu phấn đấu nhưng hiện nay có quá nhiều CLB và hoạt động cũng như mục đích các CLB tương đối giống nhau nên việc thành lập quá nhiều CLB là không cần thiết. Các CLB có mục tiêu và hoạt động giống nhau sẽ thường xuyên cạnh tranh nhau một cách tiêu cực. Đề xuất có thể hợp nhất một số CLB có mục tiêu hoạt động giống nhau hoặc giảm bớt số lượng các CLB không cần thiết

63

02 cơ sở để Đoàn TN-Hội SV triển khai thành lập CLB mới: (1) nguyện vọng, đề xuất của sinh viên; (2) gắn với định hướng phát triển của Nhà trường, Cơ sở II với tinh thần tự nguyện tham gia của Ban Chủ nhiệm và các thành viên.

Mục đích chung khi thành lập các CLB là tạo sân chơi giúp sinh viên gắn kết cùng phát triển kỹ năng, kiến thức chuyên môn, tạo giá trị, lan tỏa tinh thần Ngoại thương theo những phương thức mang tính đặc thù của CLB. Đoàn TN-Hội SV tạo điều kiện để tất cả các CLB cùng phát triển. Trường hợp có sự cạnh tranh “cạnh tranh tiêu cực” thì đề nghị các Ban Chủ nhiệm CLB phản ánh qua kênh email Đoàn trường (dtn.cs2@ftu.edu.vn) và Hội SV trường (hsv.cs2@ftu.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp Văn phòng Đoàn TN-Hội SV (V001) để Đoàn TN – Hội SV tìm hiểu và có biện pháp để tháo gỡ và giải quyết.