37. Dạ thầy cô ơi giả sử điểm học tập của em trên. 9.0 nhưng điểm rèn luyện của e chỉ khá thôi thì e có được xét học bổng không ạ, và loại gì vậy ạ? Em cảm ơn ạ

4

Gửi sinh viên,
Ban Quản lý đào tạo phản hồi về thắc mắc của em như sau:

– Về thông tin mức học bổng và nguyên tắc, tiêu chí xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024, em xem Thông báo số 1892/TB-CSII ngày 24/06/2024 tại link https://qldt.cs2.ftu.edu.vn/api/fileManager?src=giangvien/2024%20H%E1%BB%8CC%20B%E1%BB%94NG/ThongbaovemuchocbongvanguyentactieuchixethocbongkhuyenkhichhoctaphockyInamhoc2023-2024.pdf

– Trường hợp của em, nếu điểm rèn luyện xếp loại Khá và có điểm TBCHT từ 7,0 trở lên và thoả các điều kiện nói trên thì em thuộc đối tượng được xét học bổng của Nhà trường nhé!

– Đồng thời, căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-ĐHNT ngày 16/05/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ sinh viên đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 2396/QĐ-ĐHNT ngày 29/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Ban Quản lý đào tạo tiến hành xét chọn:

+ Học bổng A của từng chương trình đào tạo, từng khoá căn cứ vào số tiền học bổng KKHT đã được phân bổ, kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Việc xét học bổng sẽ theo thứ tự từ mức học bổng Xuất sắc tới mức học bổng Giỏi, tới mức học bổng Khá cho đến khi hết số tiền được phân bổ cho học bổng A của từng chương trình đào tạo, từng khoá.

+ Học bổng C căn cứ vào số tiền học bổng đã được phân bổ, kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Việc xét học bổng theo thứ tự từ mức học bổng Xuất sắc tới mức học bổng Giỏi, tới mức học bổng Khá cho đến khi hết số tiền được phân bổ cho học bổng C.

Việc được nhận học bổng hay không còn tuỳ thuộc vào số tiền học bổng phân bổ cho từng chương trình theo mỗi học kỳ. Vì vậy, sinh viên cần theo dõi kế hoạch, thông báo hiện hành của Nhà trường trên website QLĐT và thông tin từ chuyên viên phụ trách Khóa để cập nhật và nắm thông tin cụ thể.

Trên đây là phản hồi của Ban Quản lý đào tạo đến em.

Trường hợp chưa rõ thông tin về học bổng KKHT, em có thể liên hệ Ban Quản lý đào tạo (phòng A006) để được Thầy, Cô tư vấn, giải đáp thắc mắc cho em nhé!

37Thông tin đến em.