37. Hiện em là học viên cao học lớp CH26B Quản trị kinh doanh. Nhà trường cho em hỏi về việc đủ điều kiện để bảo vệ luận văn thạc sĩ dự kiến vào tháng 1-2/2022 sắp tới. Em thi chứng chỉ tiếng anh bên Đại học Văn Lang tổng điểm 4 phần nghe nói đọc viết là 5₫, được Đại học Văn Lang cấp chứng chỉ bậc 3. Như vậy, em đã đủ điều kiện bảo vệ luận văn chưa ạ ?

109

Trả lời:

Hiện nay tại Trường ĐHNT đang áp dụng Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014; cụ thể hóa bằng Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT ngày 25/03/2016, quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Ngoại thương (các văn bản này đã được chuyên viên phụ trách khóa phổ biến cho học viên), tại Điều 38: Điều kiện bảo vệ luận văn – có quy định Đạt trình độ ngoại ngữ, “… Có chứng chỉ tiếng Anh … trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận văn, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT cho phép hoặc công nhận bằng văn bản” (2 văn bản đính kèm).

Lưu ý:

Chứng chỉ tiếng Anh cấp lưu hành nội bộ (lưu hành trong trường, không được các Trường khác công nhận) không đủ điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Đề nghị học viên chuyển Chứng chỉ cho chuyên viên phụ trách khóa để giải đáp cụ thể.