37. Hội trường B201 bảng được đặt rất thấp khiến cho các bạn ngồi bàn cuối gặp khó nhìn thấy bảng và ngay cả giảng viên khi viết bảng này cũng rất khó khăn. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh hay bị rè và hú

138

Trả lời:

– Bảng viết tại tất cả các Hội trường của Cơ sở II, hiện cách bề mặt sàn là 0,7m với chiều cao bảng là 1,9m là phù hợp với tầm viết và chiều cao trung bình của giảng viên. Với chiều cao như vậy là phù hợp để tất cả giảng viên có thể sử dụng bảng một cách dễ dàng.

– Trường hợp giảng viên viết quá thấp, người học có thể đề nghị giảng viên viết cao lên phía trên để thuận tiện theo dõi.

– Cơ sở II sẽ xem xét để thiết kế bục giảng phù hợp nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng của giảng viên và học viên.

– Về hệ thống âm thanh: Cơ sở II đã kiểm tra và thay thế bộ thu mới, khi phát hiện hư hỏng người học báo ngay về Ban QTTB để kịp thời khắc phục, sửa chữa qua số điện thoại của viên chức trực thiết bị được niêm yết tại phòng học (hoặc liên hệ Lãnh đạo Ban qua số điện thoại Thầy Huân: 091.473.4567).