37. Nhiều SV quan tâm đến các chương trình trao đổi. Trường có thể tăng cường các kênh truyền thông, phổ biến về các chương trình này và thông báo các kênh này cho SV để SV dễ tìm hiểu thông tin.

66

Cơ sở II đã triển khai đa dạng các kênh thông tin về các chương trình trao đổi, chương trình học bổng như gửi email tới lớp trưởng để thông tin đến sinh viên, đăng trên website, fanpage của Cơ sở II, fanpage của Câu lạc bộ Hợp tác quốc tế – ICC. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể liên hệ trực tiếp với cô Nguyễn Thị Thuỷ – Chuyên viên Ban QLKH-HTQT qua email: nguyenthithuy.cs2@ftu.edu.vn để được cung cấp thông tin và tư vấn về các chương trình.