37. Trường có thể nào dời tiết đầu buổi sáng đến 07h30 không ạ? Sinh viên thấy 06h45 bắt đầu là rất sớm và có rất nhiều bạn nhà xa ạ.

19

Theo quy định tại Điều 7 về Thời gian hoạt động giảng dạy của Quy chế đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Ngoại thương ban hành kèm theo Quyết định 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2021 thì thời gian hoạt động giảng dạy thường xuyên hàng ngày của Trường được tính từ 06h00 đến 20h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Thời gian bắt đầu tiết 1 tại Cơ sở II là 06h45 và kết thúc hoạt động giảng dạy lúc 17h15 để đảm bảo đủ số tiết, số ca theo quy định.