38. Mong muốn thông báo thời gian học trực tiếp ít nhất 2 tuần để sinh viên chuẩn bị

112

Trả lời:

– Việc tổ chức học trực tiếp sẽ được thực hiện khi đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Khi có kế hoạch tổ chức học trực tiếp, Cơ sở II sẽ thông báo đến sinh viên trước 1 khoảng thời gian hợp lý để sinh viên thu xếp.

– Việc cho phép sinh viên đến trường học tập trung và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng và Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II không có thẩm quyền quyết định. Khi các cơ quan chức năng và Trường Đại học Ngoại thương có chỉ đạo, Cơ sở II sẽ triển khai thực hiện, trong đó có việc thông báo đến sinh viên. Cơ sở II ghi nhận ý kiến của sinh viên và sẽ báo cáo Nhà trường về ý kiến này.