38. Sinh viên có nguyện vọng được học online những tuần học cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán vì việc mua vé tàu xe rất khó khăn và chi phí chênh lệch lớn

40

Hiện nay Nhà trường chưa có chủ trương triển khai việc cho sinh viên học trực tuyến 1 tuần trước và sau Tết Nguyên đán 2024. Khi Nhà trường có chủ trương, Cơ sở II sẽ triển khai ngay.