39. Sinh viên hi vọng sẽ có thêm nhiều chuyến tham quan các nhà máy, doanh nghiệp để tiếp cận gần hơn với môi trường làm việc, từ đó sinh viên sẽ có một cái nhìn thực tế hơn về định hướng nghề nghiệp tương lai cho bản thân.

25

Căn cứ vào dự toán ngân sách được duyệt hàng năm và kế hoạch công tác năm học, Cơ sở II đảm bảo việc các lớp CLC được đi thực tế tối thiểu 1 lần/học kỳ. Việc có thể tổ chức thêm các buổi đi thực tế cho sinh viên hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kế hoạch đón tiếp của doanh nghiệp, kế hoạch công tác của Cơ sở II, khả năng thu xếp kinh phí ngoài dự toán đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Trong học kỳ I năm học 2023 – 2024, K62 chất lượng cao, ĐHNNQT có 04 chuyến đi tham quan, thực tế tại doanh nghiệp, gồm có 02 chuyến đi thực tế tại Công ty Ajinomoto Việt Nam vào ngày 10/10/2023 và 26/10/2023; 02 chuyến đi thực tế thực tế tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone vào ngày 28/11 và 30/11/2023.

Sinh viên theo dõi thông báo qua Ban cán sự lớp để kịp thời đăng ký tham gia hoặc liên hệ với ThS Nguyễn Thị Như Hảo, email: nguyenthinhuhao.cs2@ftu.edu.vn, là viên chức phụ trách công tác đi thực tế doanh nghiệp của K62.