4. Học phí môn CSCB không lấy theo chỉ lớp thường mà theo chỉ CLC;- Thông báo về học phí đôi khi khá bất ngờ; – Học phí hơi cao, Chất lượng chưa tương xứng với học phí.

61

– Học phí của Trường ĐHNT tương đương và thấp hơn học phí các trường tự chủ tài chính cùng khối ngành. Sinh viên nên tham khảo học phí các trường đại học khác trước khi đưa ra ý kiến.

Ví dụ:

Trường ĐH KT TPHCM: Học phí hệ CLC: từ 940.000-1.140.000 đồng/tín chỉ học bằng tiếng Việt và từ 1.316.000-1.596.000 đồng/tín chỉ học bằng tiếng Anh. Học phí hệ đại trà: Học phí tùy theo năm học từ 585.000 đồng/tín chỉ (Năm 1) và 785.000 đồng/tín chỉ (Năm 4).

Trường ĐH Tài chính – Marketing: Học phí hệ đại trà từ 495.000 đồng – đến 525.000 đồng/tín chỉ.