4. Lắp đặt hệ thống máy sấy tay ở WC để tiết kiệm giấy và bảo vệ môi trường.

135

Trả lời:

Căn cứ quy định hiện hành về trang bị máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất; máy sấy tay không có trong danh mục được mua sắm, trang bị tại trường học.