4. Sau khi đăng ký tín chỉ nhưng muốn hủy thì sinh viên phải làm sao?

1971

Sinh viên có thể hủy học phần đã đăng ký bằng hai cách:

  • Cách 1: Trong thời gian đăng ký sinh viên tự hủy tại trang cá nhân của mình;
  • Cách 2: Hết thời gian đăng ký, sinh viên làm đơn đề nghị hủy học phần đăng ký và gửi chuyên viên phụ trách khóa lớp tại Ban QLĐT trong vòng 2 tuần kể từ khi bắt đầu học kỳ