4. Sinh viên CLC có được hưởng chính sách học bổng không?

152

Sinh viên CLC vẫn được hưởng các chính sách học bổng như sinh viên hệ chuẩn và được xét học bổng dành cho chương trình đặc biệt nếu đủ điều kiện. Năm học 2020-2021, mức học bổng khuyến khích học tập mà sinh viên hệ CLC có thể nhận được lên tới 34,4 triệu đồng/năm học. Ngoài ra sinh viên vẫn được hưởng các chính sách chung về miễn giảm học phí, học bổng khuyến khích học tập dịp tết Nguyên đán, học bổng của doanh nghiệp nếu đủ điều kiện.