4. Sinh viên được hỗ trợ gì về tài liệu và trang thiết bị học tập, NCKH?

167

Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Không gian phòng đọc: phục vụ tối đa 111 chỗ ngồi
Hệ thống máy tính tra cứu, hệ thống máy tính phục vụ học tập, nghiên cứu: 45 máy
Hệ thống wifi phục vụ cho sinh viên

Tài nguyên thông tin (Thống kê số lượng đến tháng 12/2022)

– Học liệu giấy:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo: 16.799 quyển
+ Tài liệu nội sinh: luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp cử nhân của các khóa đã tốt nghiệp tại Cơ sở II: 2.701 quyển
+ Báo, tạp chí: 13 tạp chí

– Học liệu điện tử

+ Sách số (Thư viện chuyển đổi) : 668 tựa
+ Tài liệu nội sinh: luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp cử nhân của các khóa đã tốt nghiệp tại Cơ sở II: 856 tựa
+ Cơ sở dữ liệu trực tuyến ( sách , báo tạp chí chuyên ngành ) : 25 Cơ sở dữ liệu
+ Sách điện tử : 22.673 tựa
+ Học liệu mở : 40 nguồn

Cơ sở dữ liệu (CSDL):

1. Proquest Central -> Link
(Tên truy cập và Mật khẩu: ftu2)

2. Bộ CSDL của Thư viện Trung tâm FTU -> Link
Link Hướng dẫn sử dụng

3. Tạp chí SAGE (sử dụng đường truyền CSII) https://journals.sagepub.com/
Link Hướng dẫn sử dụng

4. Tạp chí EMERALD (sử dụng đường truyền CSII) https://www.emerald.com/insight
Link Hướng dẫn sử dụng

5. Sách điện tử Springer (sử dụng đường truyền CSII) Danh mục 4178 quyển
https://link.springer.com/
Link Hướng dẫn sử dụng

6. Sách điện tử iGroup (đăng nhập tài khoản ftu – igp2021!) truy cập 6.000 ebook
https://portal.igpublish.com/iglibrary/
Link Hướng dẫn sử dụng

7. Sách điện tử Elsevier (đăng ký tài khoản tên miền ftu.du.vn) truy cập 492 ebook
https://www.sciencedirect.com/
Link Hướng dẫn sử dụng

8. 20 CSDL của Thư viện Trung tâm ĐH Quốc gia Tp. HCM (phục vụ người học tại các máy tính khu tra cứu của Thư viện) -> Link

9. Bộ sưu tập sách điện tử iGPublishing của Cơ sở II (IMC)

https://portal.igpublish.com/iglibrary/
Link Hướng dẫn sử dụng

10. Tra cứu tài liệu TV qua OPAC và sử dụng tài liệu số
Dùng mạng nội bộ CSII truy cập OPAC: http://10.2.0.223:88/
Dùng mạng Internet truy cập OPAC: http://thuvien.cs2.ftu.edu.vn/
– Đăng nhập tài khoản: Tên truy cập và mật khẩu: Mã số Viên chức/Người học để đọc tài liệu trực tuyến (Bộ sưu tập tài liệu số) theo phân quyền của loại tài liệu.
– Tra cứu thông tin nguồn học liệu theo nhiều phương thức: tìm nhanh, tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm theo từng bộ sưu tập chuyên ngành .
Link hướng dẫn

Thư viện đã hoàn thiện hệ thống hỗ trợ tiện ích với:

 Lưu thông tài liệu: mượn, trả, gia hạn;
 Tiện ích tham khảo trực tiếp và trực tuyến;
 Bổ sung tài liệu theo yêu cầu;
 Thông báo tài liệu mới;
 Hỗ trợ nghiên cứu;
 Xây dựng thư mục/danh mục tài liệu theo yêu cầu;
 Hướng dẫn, đào tạo kỹ năng thông tin.

Tư vấn, hỗ trợ sử dụng TV, tìm tài liệu dạng in và điện tử, CSDL, tìm bài nghiên cứu/ebook được phục vụ trực tuyến trong và ngoài giờ hành chính qua Fanpage, Email và hotline :

 Website: http://cs2.ftu.edu.vn/thu-vien/
 Fanpage: FTU2 Lib
 Email: tv.cs2@ftu.edu.vn
 Điện thoại: 028.3512 7254 (852/854/855/301)