4. Sinh viên học tiếng Nhật có thể nhận được các loại học bổng du học nào? Thời điểm nào có thể ứng tuyển các học bổng này?

122

Có hai loại học bổng sinh viên có thể tham gia:

  • Học bổng giao lưu: sinh viên có thể tham gia từ năm thứ 2 đến thời điểm học xong chương trình tiếng Nhật cơ sở
  • Học bổng trao đổi: sinh viên có thể tham gia từ năm 3 với điều kiện trình độ đạt tương đương bậc trung cấp

Điều kiện tham gia:

  • Có điểm các môn học loại khá, riêng điểm môn tiếng Nhật loại giỏi
  • Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa do Bộ môn và Nhà trường tổ chức