4. Sinh viên năm thứ mấy có thể tham gia các chương trình Intership tại Nhật Bản?

96

Sinh viên năm thứ 3 có thể tham gia chương trình Intership tại Nhật Bản với điều kiện tiếng Nhật đạt trình độ trung cấp;

Bộ môn Ngoại ngữ và Ban QLKH-HTQT là đầu mỗi triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình trao đổi và thực tập tại nước ngoài.