4. Tháng trước em có bị thương ở chân và phải bó nẹp cố định (em bị lật cổ chân trái) và 6 tuần sau mới khỏi. Nghĩa là tới trước khi học Quân sự chân em mới tháo băng và đi lại tạm ổn được. Em thắc mắc là khi học Quân sự mình có các hoạt động sử dụng tới chân nhiều và với cường độ nặng không ạ (như chạy, nhảy,…)? Vì chân em mới khỏi và còn hơi yếu nên em sợ việc di chuyển bằng chân quá nhiều sẽ không tốt. Bên cạnh đó, em có thể đề xuất với các Thầy Cô dạy ở Quân Đoàn 4 đặc cách cho em một số công việc nặng ảnh hưởng tới chân của em trong thời gian đi học Quân sự không ạ? Em có cần mang theo và trình diện các giấy tờ minh chứng của bác sĩ hay làm đơn xin từ trước khi đi không ạ? Nếu được miễn các công việc nặng đó thì em có thể làm gì trong thời gian học Quân sự ạ? Giả sử trong lúc học Quân sự mà chân em không ổn hay bị tái lại thì bên Trường Quân sự có y tế hỗ trợ em không ạ?

27

Theo quy định tại khoản 3, điều I. Quyền của sinh viên tại quyết định số 23/QĐ-TQS ngày 07/01/2019 về việc ban hành quy chế quản lý sinh viên học tập môn GDQP-AN Trường Quân sự – Quân đoàn 4 thì trường hợp của em, em cần mang theo đầy đủ hồ sơ bệnh án để nộp cho trường Quân đoàn 4, Nhà trường có bệnh viện quân y và trung tâm quân y sẽ xem xét hồ sơ để giải quyết phù hợp dựa trên bệnh án của em.