4. Thời gian bắt đầu ca 1 muộn hơn, nghỉ giữa ca 2 và ca 3 lâu hơn; Kéo dài thời gian giải lao, tăng thời gian ôn thi …. ; Kéo dài thời gian nghỉ các dịp lễ, nghỉ ngày 20/11…

98

Trả lời:

Thời gian bắt đầu ca 1 theo quy định của Hiệu trưởng và phù hợp, các trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (kể cả các trường phổ thông) cũng bắt đầu vào giờ đó.

Việc xếp lịch học và lịch thi phải đảm bảo cho sinh viên có đủ thời gian ôn tập đồng thời hoàn thành chương trình đào tạo đúng tiến độ, nếu kéo dài thời gian sẽ không kịp hoàn thành chương trình đào tạo của khóa học.

Lịch nghỉ lễ của Nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước, chưa có quy định nghỉ ngày 20/11 nên CSII không thể thực hiện được.