40. Đề xuất lắp thêm 02 miếng tạ 20kg cho phòng tập GYM của nhà trường (57% đồng ý).

50

Trả lời:

Nhà trường đã trang bị đủ số lượng tạ 5kg và tạ 10kg. Người sử dụng có thể ghép lại sử dụng thay thế cho miếng tạ 20kg. Vì diện tích phòng gym nhỏ nên Nhà Trường hạn chế trang bị nhiều dụng cụ không cần thiết.