41. – Sinh viên gặp vấn đề trong việc Đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2024-2025: một số sinh viên chỉ đăng ký được 2 môn trong một học kỳ (chỉ học được môn Giáo dục thể chất 1 và môn Tiếng Anh); một số sinh viên sau khi đăng ký được môn học thì bị tải lại trang, khi vào kiểm tra lại thì bị mất 1-2 môn học, có SV mất hết cả 6 môn học nên phải đăng ký lại nhưng bị mất slot một số môn. – Nguyện vọng của sinh viên: mong trường xem xét tạo điều kiện cho những bạn đăng ký tín chỉ chưa thành công.

8

– Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng sinh viên gặp sự cố khi đăng ký tín chỉ như: kết nối mạng tại khu vực sinh viên sử dụng thiết bị (máy tính, điện thoại) không ổn định, đường truyền Internet tới máy chủ không ổn định, 01 sinh viên sử dụng nhiều thiết bị để đăng nhập vào tài khoản, có quá nhiều tài khoản đăng nhập cùng lúc, …

– Cơ sở II ghi nhận các ý kiến của sinh viên. Khi gặp sự cố trong quá trình đăng ký tín chỉ, sinh viên liên hệ ngay với chuyên viên phụ trách khóa – Ban Quản lý đào tạo để được hướng dẫn, hỗ trợ.

– Trong đợt đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2024-2025 sinh viên gặp sự cố khi đăng ký thì liên hệ với cô Võ Thị Phương Uyên – Ban Quản lý đào tạo, email: vothiphuonguyen.cs2@ftu.edu.vn để được hỗ trợ, hướng dẫn.