41. Sinh viên nghe là sau khi đăng nhập vào đoàn và Kiểm tra nghị quyết đại hội đoàn lần thứ XII trên 60 điểm là có điểm rèn luyện đúng không ạ? Nếu có thì sinh viên sẽ phải liên lạc với thầy cô nào ạ?

34

Việc tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đoàn viên; là cơ sở để đánh giá việc thực hiện xây dựng phong cách cán bộ Đoàn và việc học tập 1ý luận chính trị của cán bộ Đoàn, đoàn viên. Trong thời gian vừa qua, Đoàn trường đã triển khai cho đoàn viên thực hiện cập nhật thông tin đoàn viên trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam và thực hiện làm bài kiểm tra Nghị quyết trên ứng dụng (Điều kiện phải đạt 60/100 câu hỏi để được cấp Giấy chứng nhận) và gửi nộp minh chứng.

Nhằm ghi nhận và động viên đoàn viên có nỗ lực và đạt điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành bài kiểm tra Nghị quyết, Văn phòng Đoàn trường sẽ tiến hành tổng hợp danh sách đoàn viên tham gia kiểm tra Nghị quyết và đủ điều kiện lên phần mềm quản lý hoạt động sinh viên để tiến hành cộng điểm rèn luyện (Cộng một lần sau khi hoàn thành bài kiểm tra với 02 điểm ở mục 3.1).

Các thông tin về việc thực hiện kiểm tra Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên app Thanh niên Việt Nam, sinh viên vui lòng liên hệ về Đoàn Thanh niên thông qua địa chỉ Email: dtn.cs2@ftu.edu.vn và cc đồng chí Nguyễn Trần Minh Khôi – Phó Bí thư Đoàn trường phụ trách công tác (Email: nguyentranminhkhoi.cs2@ftu.edu.vn) để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể.