42. Sinh viên không nằm trong cán bộ đoàn hội của lớp, của trường nhưng muốn tham gia các hoạt động của đoàn để bình xét Sinh viên 5 tốt thì có những hoạt động nào ạ.

28

Đối tượng được bình xét Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” dành cho tất cả đoàn viên, hội viên và sinh viên đang học tập tại Cơ sở II, với điều kiện sinh viên có tham gia và đảm bảo 05 tiêu chuẩn của Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” gồm: Đạo đức tốt – Học tập tốt – Thể lực tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt và được bình xét theo thứ tự ưu tiên.

Trong năm học, Đoàn Thanh niên trực tiếp triển khai và định hướng cho Hội Sinh viên cùng các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm – Cộng đồng tại Cơ sở II tổ chức các hoạt động thuộc phong trào “Sinh viên 5 tốt” để tất cả sinh viên có thể đăng ký tham gia các hoạt động để tích lũy thành tích. Một số hoạt động tiêu biểu thuộc chuỗi chương trình Tuyên dương Sinh viên 5 tốt hàng năm do Hội Sinh viên triển khai sinh viên có thể tham khảo như:

– Các buổi workshop học thuật do Đoàn, Hội và các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm tổ chức.

– Tuần lễ “Sinh viên 5 tốt” với các hoạt động như hướng dẫn thực hiện hồ sơ bình xét, góp ý và định hướng hoạt động phù hợp với từng tiêu chí của danh hiệu.

Các nội dung trên được truyền thông trực tiếp trên fanpage Hội Sinh viên (https://www.facebook.com/hsv.ftu2), hỗ trợ truyền thông trên fanpage Đoàn Thanh niên (https://www.facebook.com/doanthanhnienFTU2) và fanpage của các CLB – Đội – Nhóm trực thuộc (thông tin fanpage từng CLB được tổng hợp tại fanpage Club Fair (https://www.facebook.com/clubfairftu2).

Bên cạnh đó, một số hoạt động do Đoàn – Hội và các Câu lạc bộ tổ chức hàng năm gắn với từng tiêu chí mà sinh viên có thể quan tâm, đăng ký như:

– Tình nguyện tốt: Chiến dịch Mùa hè xanh; chiến dịch Xuân tình nguyện; chương trình Tiếp sức đến trường; chương trình tình nguyện Không biên giới; chương trình Hiến máu tình nguyện; chương trình Ngày thứ bảy tình nguyện; chương trình Suối nhỏ về nguồn; chương trình Đông trao yêu thương và các đợt tình nguyện gắn với các dịp ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc khánh 02/9;… Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tình nguyện được Đội Công tác xã hội tổ chức hàng năm mà sinh viên có thể quan tâm, đăng ký tham gia.

– Thể lực tốt: Hội thao FTU Games, giải chạy vì cộng đồng Couple Run, các đợt sinh hoạt ngoại khóa chủ đề sức khỏe thanh thiếu niên. Ngoài ra, fanpage Đoàn – Hội thường xuyên chia sẻ thông tin các hoạt động thể thao do cấp Thành, cấp Trung ương tổ chức, đồng thời chỉ đạo CLB Thể thao – FSC tổ chức các giải thể thao hàng năm cho sinh viên tham gia.

– Hội nhập tốt: Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc FTU MUN, hội trại tiếng anh English Camp và các đợt giao lưu với đối tác và sinh viên quốc tế tại Cơ sở II theo thông báo của Đoàn Thanh niên và Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, fanpage Đoàn – Hội thường xuyên chia sẻ thông tin các hoạt động giao lưu quốc tế từ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và fanpage Công tác Quốc tế Thanh niên do Thành Đoàn vận hành. Đoàn – Hội cũng chỉ đạo CLB Kinh doanh và Tiếng Anh BEC, CLB Tiếng Nhật FJC tổ chức các hội thảo, workshop và chương trình giao lưu văn hóa, ngoại ngữ cho sinh viên hàng quý.

– Học tập tốt: Sinh viên đảm bảo kết quả học tập tại trường, không nợ môn, đồng thời tích cực tham gia vào các hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học do Nhà trường, Cơ sở II và CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học triển khai để tích lũy thành tích. Đồng thời, Đoàn – Hội chỉ đạo và định hướng các CLB học thuật tại Cơ sở II tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi, workshop hàng tháng để sinh viên tham gia.

– Đạo đức tốt: Sinh viên đảm bảo kết quả rèn luyện tại trường, đồng thời tích cực học tập và rèn luyện, không vi phạm quy định của Pháp luật, Nhà trường, Cơ sở II.

Thông tin chi tiết về việc bình xét và giới thiệu sinh viên 5 tốt các cấp hàng năm được truyền thông rộng rãi trên fanpage Hội Sinh viên Cơ sở II và hệ thống fanpage do Đoàn – Hội và CLB quản lý, đồng thời được triển khai qua kênh email cho Ban Chấp hành Chi hội các lớp, sinh viên vui lòng theo dõi để kịp thời nắm thông tin và xác định lộ trình phấn đấu để chinh phục danh hiệu.