42. Về việc nộp bản cứng KLTN/THTTTN/BCTTGK, sinh viên hiện đang ở TP.HCM có được dùng các phương thức khác ngoài bưu điện để nộp báo cáo cho trường không? (Grab, hỏa tốc, nộp trực tiếp, gửi phòng bảo vệ…)

142

Trả lời:

Hiện tại, nhiều viên chức Cơ sở II đang là F0, phần lớn viên chức khối văn phòng là F1, F2 đang cách ly y tế nên không bố trí được nhân sự để trực nhận bài từ Grab hoặc nộp trực tiếp. Nhân viên bảo vệ không có nhiệm vụ trực nhận và bảo quản thư/bưu phẩm. Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh việc thu bản cứng BCTTGK chỉ được thực hiện qua đường bưu điện.