44. Về việc nộp bản cứng KLTN/THTTTN/ BCTTGK, sinh viên hiện đang ở TP.HCM có được dùng các phương thức khác ngoài bưu điện để nộp báo cáo cho trường không? (Grab, hỏa tốc, nộp trực tiếp, gửi phòng bảo vệ…)

138

Trả lời:

Cơ sở II đã ban hành Thông báo số 4158/TB-CSII ngày 10/12/2021 về nộp Khóa luận tốt nghiệp, Thu hoạch thực tập tốt nghiệp SV K57 và các khóa ghép trong điều kiện không tổ chức học tập trung, theo đó sinh viên sẽ nộp bài file Khóa luận tốt nghiệp, Thu hoạch thực tập tốt nghiệp qua hệ thống MS Team thay cho bản cứng.