47. “Cô lao công tầng 4 tỏ thái độ khó chịu khi em muốn đi vệ sinh. Em học ở tầng 5 và học ca tiếp theo ở tầng 4 thì cô nói rằng em từ tầng 5 xuống thì hãy đi vệ sinh ở tầng 5. Lúc ở ngoài hành lang thì cô đã nói như vậy và lúc em vào nhà vệ sinh thì cô lại đi vào lần nữa để hỏi sao em không đi vệ sinh tầng 5. Thậm chí cô còn xưng mày tao với em. Em nghĩ em đi vệ sinh lúc nào có nhu cầu chứ đâu có quy định nào như cô lao công nói đâu ạ. Em kính mong nhà trường có thể xem xét lại vấn đề này ạ”.

51

Ban QT-TB cảm ơn ý kiến phản ánh của sinh viên. Ban QT-TB đã mời đội vệ sinh để nhắc nhở và chấn chỉnh công tác, yêu cầu đội vệ sinh thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, giao tiếp đúng mực, không làm ảnh hưởng đến sinh viên.